Battle Proms

Dydd Llun 27 Awst
Singleton Park

Mae’r cyngerdd picnic a thân gwyllt yn addo cyfuniad heb ei ail o ddoniau cerddorol, arddangosfeydd arbenigol, pyrotechneg syfrdanol a rhai elfennau taranllyd annisgwyl – bant â’r cart!

Gyda rhaglen ddwy awr o gerddoriaeth glasurol hyfryd gan gynnwys ‘Agorawd yr Hebrides’ (Ogof Fingal) gan Mendelssohn a Méditation o Thaïs Massenet yn ogystal â hoff ganeuon ‘Noson Ola’r Proms’.

Ond darn o gerddoriaeth â’r un enw a’r gyngerdd gan Beethoven o’r enw ‘Battle Symphony’ sy’n gwneud y digwyddiad mor unigryw. Bwriad y cyfansoddwr oedd i’r gerddoriaeth gynnwys adran daro fythgofiadwy, a chyfansoddodd ar gyfer oddeutu 200 o fagnelau yn cael eu tanio’n fyw yn y sgôr gwreiddiol

Prynwch docynnau:

Mae’r tocynnau’n £20 am gyfnod cyfyngedig (ynghyd â ffi cadw lle)

Derrick’s Music yn Abertawe – 01792 654226 / www.derricksmusic.co.uk

TicketlineUK yng Nghaerdydd – 02920 230130 / www.TicketlineUK.com

Bydd bwyd a diod ar gael yn y parc ac mae croeso i chi ddod â’ch picnic eich hun i’r cyngerdd. Rhaid i blant 14 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn. Mynediad am ddim i blant o dan 5 oed.

Mynediad i’r Anabl:

Cynhelir y digwyddiad ar safle tir gwyrdd ag ardal wylio i bobl anabl. Bydd stiwardiaid ar gael am gymorth ac mae toiledau hygyrch ar gael ar y safle. Ni cheir unrhyw docynnau am ddim i ofalwyr.

Share