Digwyddiadau mis Mai

What's On This MayFis Mai yma edmygwch liw Gerddi Clun yn eu Blodau a gallwch fwynhau gerddi arobryn, dwlu ar lenyddiaeth yng Nghanolfan Dylan Thomas a chwrdd â rhai o ffefrynnau’n jyngl yn Antics Anifeiliad Plantasia.

Glynn Vivian Art Gallery Artist Preswyl: Zanne Andrea
Mai – Mehefin
Glynn Vivian oddi ar y Safle yn y YMCA
Mae rhaglen Artist Preswyl y Glynn Vivian yn gyfle i’r gymuned ryngweithio, cyfnewid a gweithio gydag artist, ac i artist fyfyrio, ymchwilio a chydweithio. AM DDIM
Telephone 01792 516900 | www.glynnviviangallery.org

Daytripper DAYTRIPPER. Gwahoddiad i gwympo
Nos Iau 1 Mai, 7pm
Amgueddfa Abertawe
Yn y cyfnod cyn cydweithredu ar gyfer Amgueddfeydd Liw Nos 2014, bydd yr artist Any Sharrocks yn Amgueddfa Abertawe i drafod DAYTRIPPER. Gwahoddiad i gwympo. Dewch draw nos Iau 1 Mai am 7pm i glywed yr artist yn trafod ei gwaith a chael eich gwahoddiadau i gwympo. AM DDIM
Telephone 01792 653763 | www.swanseamuseum.co.uk

Clyne Gardens Gerddi Clun yn eu Blodau
Dydd Iau 1 – dydd Sadwrn 31 Mai
Gerddi Clun
Edmygwch liw Gerddi Clun yn eu Blodau.
 www.breatheswansea.com

Swansea Grand Theatre Sing-a-long Dirty Dancing
Nos Iau 1 Mai, 7.30pm
Theatr y Grand
Mae’r darllediad rhyngweithiol hwn o’r ffilm sydd bellach yn glasur yn golygu y gallwch chi gael ‘The Time of Your Life’ hefyd.
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

BBC National Orchestra of Wales Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC: Spring Serenade
Nos Wener 2 Mai, 7.30pm
Theatr y Grand
Bydd Andrew Kennedy a Tim Thorpe (Prif chwaraewr Corn Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC) ar gael i serenadu cynulleidfaoedd gyda gwŷs hudol Britten o gyfnos a hwyrnos.
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

Glynn Vivian Art Gallery Dosbarth i Oedolion: Gwinwyr Sashiko gyda’r artist Julie Lewis
Dydd Sadwrn 3 Mai, 11am – 4pm
Glynn Vivian oddi ar y Safle yn y YMCA
Dewch i ddysgu sgiliau sylfaenol Sashiko, creu samplau motiff a phwytho patrwm traddodiadol gan ddefnyddio deunyddiau a chyfarpar traddodiadol. AM DDIM
Telephone 01792 516900 | www.glynnviviangallery.org

Oystermouth Castle Celf a Chrefft
Dydd Sadwrn, 3 Mai, 11.30am – 4.30pm
Castell Ystumllwynarth
Telephone 01792 361302 | www.oystermouthcastle.com

Oystermouth Castle Diwrnod Sgiliau Traddodiadol
Dydd Llun 5 Mai, 11am – 4pm
Castell Ystumllwynarth
Telephone 01792 361302 | www.oystermouthcastle.com

Swansea Grand Theatre Cyngerdd The Searchers
Nos Iau 8 Mai, 7.30pm
Theatr y Grand
Mae cyngerdd ‘unigol’ arbennig The Searchers yn sioe hynod ddifyr sydd wedi’i derbyn yn frwdfrydig ac yn gynnes ym mhedwar ban byd. Yn ogystal â hanesynnau ac atgofion, mae’r gyngerdd hunangynhwysol hon yn cynnwys eu holl ganeuon enwog, a nifer o recordiadau albwm, ochrau-B a detholiad o ffefrynnau enwog a chasglwr eraill.
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

Ben Norris Ben Norris
Nos Iau 8 Mai, 8pm
Adain y Celfyddydau, Theatr y Grand
Ar ôl amser gwych yn cefnogi Ed Byrne ar ei daith genedlaethol, mae Ben Norris yn mynd ar daith ar ei ben ei hun. Mae credydau teledu Ben yn cynnwys Mock The Week (BBC2), They Think It’s All Over (BBC1), a Never Mind the Buzzcocks (BBC2).
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

A Grand Night For Singing A Grand Night for Singing
Nos Wener 9 Mai, 7.15pm
Adain y Celfyddydau, Theatr y Grand
Yn dilyn eu cyngerdd gyntaf lwyddiannus yn Llundain, mae Michael Riseley a chyn aelod Only Men Aloud, Peter James Horton, yn dychwelyd i Gymru i berfformio amrywiaeth eclectig unigryw o ganeuon poblogaidd, clasurol swing, alawon Cymreig traddodiadol a ffefrynnau’r theatr gerdd.
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

Jon Richardson Jon Richardson: Nidiot
Nos Wener 9 Mai, 7.30pm
Theatr y Grand
Mae Jon Richardson yn gwirio gwasgedd ei deiars, yn sugno’r llwch o’i fatiau llawr ac yn rhoi cinio pecyn argyfwng yng nghist y car, yn barod i deithio unwaith eto gyda’i daith newydd sbon ‘Nidiot’. Mae’r casäwr dynolryw sengl parhaol yn benderfynol o fod yn berson mwy dibryder er budd ei ffrindiau a’i iechyd yn y dyfodol.
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

Chuckle Brothers The Chuckle Brothers in a 2014 Space Oddity
Dydd Sadwrn 10 Mai, 2pm
Theatr y Grand
Antur arallfydol gyda’r Chuckle Brothers.
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

Dylan Thomas Centre Under Milk Wood Day – Cwmni Theatr Fluellen yn cyflwyno: After the One Spring Day
Dydd Sadwrn 10 Mai, 1pm
Canolfan Dylan Thomas
Wnaeth Mr Pugh wenwyno’i wraig? Oedd Organ Morgan yn rhan o un o ganeuon mwyaf y 1960au? Bydd atebion i’r rhain a chwestiynau eraill mewn cyfres o sgetshis wedi’u hysgrifennu’n arbennig gan ddramodwyr sy’n cynnwys Ken Blakemore, Glynis Judge a Mike Witchell, wrth iddyn nhw ystyried yr hyn a allai fod wedi digwydd i rai o breswylwyr Llareggub ar ôl y “one Spring day” hwnnw.
Telephone 01792 463980 | www.dylanthomas.com

Dylan Thomas Centre Dangos Ffilm: “Under the Cranes”
Nos Sadwrn 10 Mai, 7.30pm
Canolfan Dylan Thomas
Ymunwch â ni ar gyfer ein dathliad blynyddol o ddrama Dylan Thomas i leisiau, a fydd, eleni, yn cynnwys dangosiad arbennig o’r ffilm Under the Cranes.
Telephone 01792 463980 | www.dylanthomas.com

Dreamboats and Petticoats Dreamboats and Petticoats
Dydd Llun 12 – dydd Sadwrn 17 Mai, 2.30pm a 7.30pm
Theatr y Grand
Wedi’i hysbrydoli gan y 6 albwm tra phoblogaidd, a werthodd miliynau, o’r un enw, mae’r sioe West End lle gwerthwyd pob tocyn, sef Dreamboats and Petticoats, yn cynnwys rhai o ganeuon mwyaf poblogaidd y cyfnod Roc a Rôl.
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

Archives Cyflwyniad i’r Archifau
Dydd Llun 12 Mai, 2pm
Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg, Canolfan Ddinesig
Dysgwch sut i ddefnyddio’r archifau yn y gweithdy am ddim hwn. Mae’n hanfodol cadw lle ymlaen llaw.
Telephone 01792 636589 | westglam.archives@swansea.gov.uk

Glynn Vivian Art Gallery Stiwdio Agored Artist Preswyl
Dydd Mawrth 13 Mai, 4am – 5pm
Glynn Vivian oddi ar y Safle yn y YMCA
Dewch i gwrdd â’n hartist preswyl yn ei stiwdio. AM DDIM
Telephone 01792 516900 | www.glynnviviangallery.org

Glynn Vivian Art Gallery Gweithdy Artist Preswyl
Dydd Mawrth 13 Mai, 5am – 7pm
Glynn Vivian oddi ar y Safle yn y YMCA
Anelir y tiwtorialau at fyfyrwyr a graddedigion. AM DDIM
Telephone 01792 516900 | www.glynnviviangallery.org

Glynn Vivian Art Gallery Byddin Gelf yr Ifanc
Dydd Mawrth 13 Mai, 10am – 1pm
Glynn Vivian oddi ar y Safle yn y YMCA
Ydych chi rhwng 14 a 24 oed heb fod mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant ar hyn o bryd? Am gael llais a dangos eich creadigrwydd? Ymunwch â’n Byddin Gelf yr Ifanc i weithio ar brosiectau creadigol i ennill achrediad Celf. AM DDIM
Telephone 01792 516900 | www.glynnviviangallery.org

Glynn Vivian Art Gallery Black Kettle Collective
Nos Fawrth 13 Mai, 5am – 7pm
Glynn Vivian oddi ar y Safle yn y YMCA
Wrth weithio gyda thîm dysgu’r oriel, mae Black Kettle Collective yn cynnwys ac yn ymateb i raglen o arddangosfeydd, casgliadau a gweithgareddau’r oriel, gan drefnu eu gweithgareddau eu hunain i gynulleidfaoedd ifanc yn Abertawe. Agored i unrhyw un rhwng 14 a 24 oed. AM DDIM
Telephone 01792 516900 | www.glynnviviangallery.org

Swansea Grand Theatre Caitlin
Dydd Mawrth 13 – dydd Sadwrn 17 Mai, 1pm a 7.45pm
Adain y Celfyddydau, Theatr y Grand
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

Dylan Thomas Centre Ar yr Ymyl: The War is Dead Long Live the War
Nos Fercher 14 Mai, 7.30pm
Canolfan Dylan Thomas
I goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf – ailymweld â drama beirdd Blackwood 2004. Wilfred Owen yn cwrdd â milwr ifanc o Ryfel y Gwlff. Gan y tîm, Patrick Jones a Michael Kelligan, a gynhyrchodd Dandelion.
Telephone 01792 463980 | www.dylanthomas.com

Daytripper DAYTRIPPER | Dwi eisiau cwympo
Ddydd Sadwrn 17 Mai
Amgueddfa Abertawe
Amgueddfa Abertawe ac Amy Sharrocks yn eich gwahodd i gwympo i ddyfroedd Abertawe, ymdrochi yn y môr a rhannu cwymp grŵp. AM DDIM
Telephone 01792 653763 | www.swanseamuseum.co.uk

Glynn Vivian Art Gallery Gweithdai Dydd Sadwrn i’r Teulu
Dydd Sadwrn, 17 Mai, 10am – 1pm
Glynn Vivian oddi ar y Safle yn y YMCA
Dewch i gyfrannu at gêm gyfrifiadur sy’n seiliedig ar deithiau a chasgliadau Richard Glynn Vivian. Dewch i ddysgu am hanes gemau cyfrifiadur ac archwilio’r hyn y mae’n rhaid ei wneud i greu un. Yn y prosiect hwn, bydd y cyfranogwyr yn dylunio ac yn creu’r holl waith celf a gaiff ei ddefnyddio i wneud gêm retro, gan gynnwys dylunio ac animeiddio cymeriadau, cefndiroedd, gwrthrychau, effeithiau sain a cherddoriaeth, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau a thechnegau. AM DDIM
Telephone 01792 516900 | www.glynnviviangallery.org

Swansea Grand Theatre Theatr y Grand, Abertawe – Teithiau Tywys y tu ôl i’r llenni
Dydd Sadwrn 17 Mai, 10am
Theatr y Grand
Ewch ar daith dywys o Theatr y Grand, Abertawe a chael syniad o hanes y theatr, sioeau a rhai o’r sêr sydd wedi perfformio ar lwyfan enwog y ‘Grand’.
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

Dylan Thomas Centre Perfformiad Promenâd Return Journey
Dydd Sadwrn 17 Mai, 10.30am
O Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i Barc Cwmdoncyn
Cynhyrchiad promenâd, mewn cydweithrediad â Chanolfan Dylan Thomas, trwy strydoedd Abertawe gan ddechrau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac yn dod i ben ym Mharc Cwmdoncyn. Dewch i ail-fyw taith yr awdur drwy’r Blitz yn Abertawe drwy olygfeydd a seiniau’r ddinas.
Telephone 01792 463980 | www.dylanthomas.com

Dylan Thomas Centre Taith Dywys – Abertawe Dylan
Dydd Sul 18 Mai, 10.30am
Canolfan Dylan Thomas
Bydd Cwmni Theatr Fluellen yn cyflwyno taith dywys fywiog a difyr sy’n seiliedig ar berfformiad o gwmpas canol Abertawe Dylan. Bydd yn dechrau o Ganolfan Dylan Thomas ac yn cynnwys Sgwâr Dylan Thomas, The Three Lamps, safle’r Kardomah, Sgwâr y Castell ac yn gorffen yn y No Sign Wine Bar.
Telephone 01792 463980 | www.dylanthomas.com

Waterfront Museum logo Dylan Thomas yn Efrog Newydd: Darlith a Lansio Llyfr
Nos Sul 18 Mai, 6pm
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Ymunwch â’r bardd o Abertawe, Peter Thabit Jones, am noson i ddathlu amser Thomas yn Efrog Newydd ac i lansio ei lyfr newydd Dylan Thomas Walking Tour of Greenwich Village, a ysgrifennwyd gan ferch Thomas, Aeronwy Thomas. Yn dilyn y ddarlith, bydd cyfle i brynu copi o’r llyfr wedi’i lofnodi.
Telephone 029 2057 3600

Swansea Grand Theatre Family Planning Frank Vickery
Dydd Mawrth 20 – dydd Sadwrn 24 Mai, 2pm a 7.30pm
Theatr y Grand
Dyma unig ddrama Frank Vickery o’i gasgliad o oddeutu 30 a fydd yn sicr yn gwneud i chi chwerthin o’r dechrau i’r diwedd.
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

Dylan Thomas Centre Rough Diamonds
Nos Fercher 21 a nos Iau 22 Mai, 7.30pm
Canolfan Dylan Thomas
Telephone 01792 463980 | www.dylanthomas.com

Dylan Thomas Centre Diwrnod yr Ysgrifenwyr
Nos Iau 22 Mai, 9.30pm
Canolfan Dylan Thomas
Telephone 01792 463980 | www.dylanthomas.com

Swansea Grand Theatre Ben Hart: The Outsider
Nos Iau 22 Mai, 7.45pm
Adain y Celfyddydau, Theatr y Grand
Ar ôl treulio’i fywyd yn defnyddio hud i ddatrys problemau amhosib, bydd y dewin arobryn, Ben Hurt, yn troi ei sylw ar ei hun. Cewch eich rhyfeddu gan ei hud, bydd ei sgil yn creu argraff arnoch a chewch eich synnu bod perchennog meddwl mor wych yn dal angen paned o de a chwtsh…
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

Oystermouth Castle Penwythnos Penigamp y Mwmbwls
Dydd Gwener 23 – dydd Llun 26 Mai
Castell Ystumllwynarth
Telephone 01792 361302 | www.oystermouthcastle.co.uk

Swansea Grand Theatre Theatr y Grand, Abertawe – Teithiau Tywys y tu ôl i’r llenni
Dydd Sadwrn 24 Mai, 10am
Theatr y Grand
Ewch ar daith dywys o Theatr y Grand, Abertawe a chael syniad o hanes y theatr, sioeau a rhai o’r sêr sydd wedi perfformio ar lwyfan enwog y ‘Grand’.
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

Glynn Vivian Art Gallery Gweithdai Dydd Sadwrn i’r Teulu
Dydd Sadwrn, 24 Mai, 10am – 1pm
Glynn Vivian oddi ar y Safle yn y YMCA
Dewch i gyfrannu at gêm gyfrifiadur sy’n seiliedig ar deithiau a chasgliadau Richard Glynn Vivian. Dewch i ddysgu am hanes gemau cyfrifiadur ac archwilio’r hyn y mae’n rhaid ei wneud i greu un. Yn y prosiect hwn, bydd y cyfranogwyr yn dylunio ac yn creu’r holl waith celf a gaiff ei ddefnyddio i wneud gêm retro, gan gynnwys dylunio ac animeiddio cymeriadau, cefndiroedd, gwrthrychau, effeithiau sain a cherddoriaeth, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau a thechnegau. AM DDIM
Telephone 01792 516900 | www.glynnviviangallery.org

Walking Gŵyl Gerdded Cerddwyr Llanelli
Dydd Sadwrn 24 – dydd Llun 26 Mai
Teithiau amrywiol
Yn 2014 cynhelir y 19eg Ŵyl Gerdded flynyddol, a fydd â’r thema Cymru Dylan Thomas, y mannau lle roedd yn byw, yn gweithio yn chwarae ynddynt, lleoliadau megis Abertawe, Cei Newydd, Talacharn, Dinbych y Pysgod a Llangain. Mae’r teithiau cerdded yn amrywio o hawdd ac addas i’r teulu i rai mwy heriol. Pellteroedd rhwng 3 a 12 milltir.
Telephone 01554 741306 / 01554 773597

Rhossili Beach, Gower Extraordinary Little Cough
Dydd Llun 26 Mai, 4pm
Canolfan Ymwelwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Rhosili
Mae Theatr Lighthouse Abertawe’n cyflwyno ei harddull adrodd straeon unigryw i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy ail-greu profiad Dylan yn cerdded ar hyd y clogwyni i Wylfa Gwylwyr y Glannau.
Telephone 01792 390636

Rhossili Beach, Gower Atgofion Plentyndod
Nos Lun 26 Mai, 7.30pm
Neuadd Bentref Rhosili
Mae Theatr Lighthouse yn cyflwyno Adrian Metcalfe mewn perfformiad unigol awr o hyd pan fydd yn cofio ei blentyndod ei hun yn Abertawe, gan gynnwys deunydd o ‘The Portrait of the Artist as a Young Dog’, ‘Quite Early One Morning’, ‘The Collected Poems’ a ‘Return Journey’ i greu archwiliad swynol, hiraethlon o waith Dylan Thomas.

Glynn Vivian Art Gallery Black Kettle Collective
Nos Fawrth 27 Mai, 5am – 7pm
Glynn Vivian oddi ar y Safle yn y YMCA
Wrth weithio gyda thîm dysgu’r oriel, mae Black Kettle Collective yn cynnwys ac yn ymateb i raglen o arddangosfeydd, casgliadau a gweithgareddau’r oriel, gan drefnu eu gweithgareddau eu hunain i gynulleidfaoedd ifanc yn Abertawe. Agored i unrhyw un rhwng 14 a 24 oed. AM DDIM
Telephone 01792 516900 | www.glynnviviangallery.org

Glynn Vivian Art Gallery Byddin Gelf yr Ifanc
Dydd Mawrth 27 Mai, 10am – 1pm
Glynn Vivian oddi ar y Safle yn y YMCA
Ydych chi rhwng 14 a 24 oed heb fod mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant ar hyn o bryd? Am gael llais a dangos eich creadigrwydd? Ymunwch â’n Byddin Gelf yr Ifanc i weithio ar brosiectau creadigol i ennill achrediad Celf. AM DDIM
Telephone 01792 516900 | www.glynnviviangallery.org

Swansea Grand Theatre Pop Factor
Nos Fawrth 27 Mai, 6pm
Theatr y Grand
Mae’r sioe drydanol hon yn talu teyrnged i’ch hoff ganeuon a sêr o’r siartiau, gan eich rhoi yng nghanol eich cyngerdd bop eich hunain.
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

Glynn Vivian Art Gallery Archwilio Opera gydag Opera Agored Abertawe
Dydd Mawrth 27 Mai, 11am – 4pm
Glynn Vivian oddi ar y Safle yn y YMCA
Dewch i ymuno ag Opera Dinas Abertawe am ‘gyflwyniad i’r opera’ a diwrnod o weithdai llais a pherfformio. Bydd cyfle hefyd i weld taith ‘Priodas Figaro’ 2014 yn Theatr Taliesin am bris consesiynol. AM DDIM
Telephone 01792 516900 | www.glynnviviangallery.org

Oystermouth Castle Celf a Chrefft
Dydd Mawrth 27 Mai, 11.30am – 4.30pm
Castell Ystumllwynarth
Telephone 01792 361302 | www.oystermouthcastle.com

Plantasia Antics Anifeiliaid: Cennau a Chwedlau
Dydd Mawrth 27, dydd Mercher 28 a dydd Iau 29 Mai, 10.30am, 12pm, 2pm, 3.15pm
Plantasia
Telephone 01792 474555 | www.plantasia.org

Dylan Thomas Centre Caffi Gwyddoniaeth
Nos Fercher 28 Mai, 7.30pm
Canolfan Dylan Thomas
Bob mis, bydd arbenigwr arweiniol yn ei faes yn rhoi sgwrs ragarweiniol fer ac yna sgwrs anffurfiol gyfeillgar. Gallwch eistedd yn ôl, ymlacio gyda diod yn eich llaw a gwrando neu gymryd rhan yn y drafodaeth a’r ddadl. AM DDIM
Telephone 01792 463980 | www.dylanthomas.com

Swansea Grand Theatre Clwb Comedi
Nos Fercher 28 Mai, 8pm
Adain y Celfyddydau, Theatr y Grand
Mae Theatr y Grand, Abertawe’n cynnal Clwb Comedi’n rheolaidd, gan gynnwys rhai o’r perfformwyr gorau sydd ar gael.
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

Swansea Grand Theatre Dawns De yr Oes Aur
Dydd Iau 29 Mai, 1.30pm
Adain y Celfyddydau, Theatr y Grand
Ydych chi’n mwynhau dawnsio’n gymdeithasol? Gwisgwch eich esgidiau dawnsio ac ymunwch â ni am brynhawn arbennig o ddawnsio dilyniant cymdeithasol a neuadd ddawns.
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

Oystermouth Castle Celf a Chrefft
Dydd Iau 29 Mai, 11.30am – 4.30pm
Castell Ystumllwynarth
Telephone 01792 361302 | www.oystermouthcastle.com

Glynn Vivian Art Gallery Sgyrsiau Artist: Andreas Rüthi
Dydd Iau 29 Mai, 5.30pm
Glynn Vivian oddi ar y Safle yn y YMCA
Bydd Andreas Rüthi, y paentiwr o’r Swistir, yn siarad am ei waith a thraddodiad paentio bywyd llonydd Ewropeaidd, mewn perthynas â moderniaeth ac ysgrifennu beirniadol yn fwy diweddar am fywyd llonydd. AM DDIM
Telephone 01792 516900 | www.glynnviviangallery.org

Swansea Grand Theatre Prynhawn yng nghwmni Kev Johns a’i westeion
Dydd Gwener 30 Mai, 2pm
Adain y Celfyddydau, Theatr y Grand
Ymunwch â Kev, ei westeion a’i hunan arall doniol iawn, Gladys Heavens, am brynhawn gwych arall o gerddoriaeth, canu a llawer o hwyl! Bydd rhai o berfformwyr theatr cerdd ifanc rhagorol y rhanbarth yn ymuno â Kev unwaith eto; sêr yfory!
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

BBC National Orchestra of Wales Cerddorfa Genedlaethol y BBC: Pedwaredd Symffoni Mahler
Dydd Gwener 30 Mai, 7.30pm
Theatr y Grand
Fe’i disgrifiwyd fel “darn o waith ar gyfer plant a’r rheiny a fydd yn blant”. Mae Pedwaredd Symffoni Mahler sy’n debyg i gân yn gorffen gyda chynrychiolaeth o syniad plentyn o’r ‘Nefoedd’ ar gyfer soprano, sy’n cael ei chanu yma gan Ailish Tynan.
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

Dylan Thomas Centre Perfformiad Promenâd Return Journey
Dydd Sadwrn 31 Mai, 10.30am
O Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i Barc Cwmdoncyn
Cynhyrchiad promenâd, mewn cydweithrediad â Chanolfan Dylan Thomas, trwy strydoedd Abertawe gan ddechrau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac yn dod i ben ym Mharc Cwmdoncyn. Dewch i ail-fyw taith yr awdur drwy’r Blitz yn Abertawe drwy olygfeydd a seiniau’r ddinas.
Telephone 01792 463980 | www.dylanthomas.com

Swansea Grand Theatre Jackson live in concert
Nos Sadwrn 31 Mai, 7.30pm
Theatr y Grand
Mae Jackson – live in concert yn cynnwys y cefnogwr hir dymor, Ben, sydd hefyd yn dalentog iawn, yn ail-greu profiad Michael Jackson gyda’i berfformiad syfrdanol ef o’i hoff ganeuon.
Telephone 01792 475715 | www.swanseagrand.co.uk

Oes angen cymorth arnoch i fynd i leoliadau a digwyddiadau hamdden neu ddiwylliannol? Os ydych yn derbyn budd-dal sy’n ymwneud ag anabledd, mae’n bosib y gallwch wneud cais am gerdyn Ac Un. Mae hwn yn cynnig mynediad am ddim neu am bris gostyngol i’r gofalwr, y ffrind neu’r cynorthwy-ydd personol sy’n mynd gyda chi. Am fwy o wybodaeth am le a sut i gyflwyno cais, ewch i www.abertawe.gov.uk/plusone

Share