John Harrison: Forgotten Footprints

Nos Fercher, 27 Mehefin, 7.30pm
Canolfan Dylan Thomas

Bydd Enillydd Llyfr y Flwyddyn Cymru, John Harrison, yn teithio i bennau a chalonnau’r rhai a gafodd eu cymell i archwilio Antarctica, mewn noswaith o straeon, rhai personol a hanesyddol, gan deithiwr a chanddo flynyddoedd lawer o brofiad o’r cyfandir dirgel hwn Mae’n cynnwys ffotograffiaeth drawiadol a seinluniau atmosfferig. Mae John yn arweinydd teithio, anturiaethwr ac awdur arobryn, a’i lyfr diweddaraf yw Cloud Road.

Pris Llawn: £7 Consesiynau £4.60 PTL Abertawe £2.40

 

Share